1187

Blackjack Speler Invloed

Invloed van andere spelers bij Blackjack

Mensen die graag blackjack in het casino spelen kennen het: je gaat net lekker in je spel, en plotseling komt er iemand bij de tafel aanschuiven. Deze persoon is dronken, speelt voor ’t eerst, of heeft een andere reden om als een idioot met de kaarten om te gaan. Je merkt dat jij eigenlijk ook niet zo lekker meer gaat, en vraagt je af waarom deze mafketel jou winst verkloot. Jij denkt te lijden onder zijn spel. Maar is deze claim wel gerechtvaardigd? Is het echt zo dat andere spelers invloed hebben op jouw winstkansen? En zo ja, in hoeverre? Volgens sommige experts valt de invloed van andere spelers enorm mee, en wordt hun deel overdreven. Casinotop10 zoekt het voor je uit.

Als je kijkt naar de meeste wiskundige berekeningen, wordt het als snel duidelijk dat slechte spelers niet een daadwerkelijk effect hebben op de verwachte winstkansen van andere spelers. Ook al wordt er vaak gedacht dat slechte spelers de natuurlijke flow uit het spel halen, wat ook zeker zo kan zijn, dan betekent dat nog niet dat jij er qua mogelijke winst op achteruit gaat. Wanneer er spelers aanschuiven of de tafel verlaten zal jij namelijk wel andere kaarten krijgen, maar de kaarten die je toebedeeld krijgt blijven willekeurig qua waarde. Het is vreemd om ervan uit te gaan dat de kaarten die jij krijgt plotseling slechter worden wanneer er iemand bijkomt of afgaat, de kaarten veranderen immers niet.

Er wordt ook vaak gedacht dat de volgorde van het deck heilig is. Spelers denken dat wanneer er een extra iemand aan tafel schuift, dit de structuur van het kaarten delen verpest en de hele tafel hieronder lijdt. Waar is dit op gebaseerd? Helemaal nergens op dan onderbuik gevoelens. Het idee de volgorde van het deck heilig is. Net zoals zojuist beschreven kan het wel zijn dat nieuwe mensen ervoor zorgen dat jij andere kaarten krijgt, maar niet per se dat je slechtere kaarten krijgt. Wie weet krijg je zelfs betere kaarten. Dit is afhankelijk van niets anders dan willekeur.

Hoe komt het dan toch dat spelers er zo van overtuigd zijn dat andere mensen invloed hebben op hun spel? Ten eerste omdat veel mensen eigenlijk slechte verliezers zijn. In plaats van toe te geven dat ze zelf niet al te best hebben gespeeld vinden ze het makkelijker om een ander als zondebok aan te wijzen voor hun verlies. Dit gebeurt overal ter wereld, en zeker bij spellen die om winst en verlies gaan. Zodra het goed gaat bedanken we onszelf daar graag voor, en zodra het slecht gaat geven wie hier anderen de schuld van. Zo blijft je zelfvertrouwen buiten schot waardoor je niet hoeft toe te geven dat je gewoon een potje hebt verloren.

Ten tweede zien veel mensen verbanden die er eigenlijk niet zijn. Dit zie je ook vaak terug bij ‘hot’ en ‘cold’ tables. Als het bij een tafel een tijdje lang goed gaat willen mensen hier graag bij aanschuiven om ook mee te gaan in de golf van geluk. De kansen van winst bij de volgende ronde zijn echter weer gelijk, en even hoog of laag als bij de cold table. Wederom is er sprake van willekeur, en kan het nu eenmaal voorkomen dat er bij een tafel toevallig tien keer achter elkaar gewonnen wordt. Wanneer een speler aanschuift bij een tafel op het moment dat er acht keer op een rij verloren wordt, en vervolgens vertrekt op het moment dat mensen weer winnen, denken we verband te zien tussen die twee onafhankelijke gebeurtenissen. ‘Die man (of vrouw) heeft invloed op ons spel!’ Maar als je dan even nadenkt zou dat onmogelijk zijn, tenzij er magie in het spel is en die man net is afgestuurd bij Zweinstein. De meeste gokkers zeggen niet in magie te geloven. Het is echter wel iets heel menselijks om zonder duidelijke redenen relaties te zien tussen verschillende gebeurtenissen.

Echter, er zijn ook veel voorbeelden te verzinnen waarbij andere spelers wel invloed hebben op jou winstkansen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat ze jou uit je concentratie houden die je nodig hebt om de juiste beslissing te maken. Het kan ook zijn omdat je kaarten aan het tellen bent en die kwakende klojo naast je ervoor zorgt dat je de volgorde kwijtraakt. De dealer kan ook invloed hebben op jou spel, afhangend van hoe soepel hij of zij is met de tijd waarin je een beslissing kunt maken. Daarom is het goed om ervoor te zorgen dat je aanschuift bij een rustige tafel, en dat je eventuele emoties de baas kunt zijn die andere mensen in je oproepen. Anders kun je inderdaad beslissingen maken die je normaal niet had genomen.

Er zijn ook enkele ervaren dealers die claimen dat niet een specifiek persoon, maar wel het aantal personen de winkansen in blackjack kan beïnvloeden. Dit werkt als volgt: stel jij speelt tegen de dealer, dan is de kans dat er een blackjack voorbijkomt 1 per 20.7 handen. Wanneer er twee mensen spelen – jij en de dealer – dan is de kans dat je op de lange termijn een blackjack pakt 50/50, allebei de helft. Wanneer er echter nog iemand aanschuift dan wordt deze kans verlaagd naar één derde. Hoe meer mensen er aanschuiven aan de tafel, hoe minder mensen op den duur nog een blackjack zullen vangen. Iedereen vecht om de hoge kaarten, maar dat aantal blijft gelijk per deck, en wordt dus minder per hoofd. Dealers zeggen dit verschil daadwerkelijk op te merken aan hun tafels, waardoor ze op de duur grote groepen makkelijker uitspelen dan kleinere groepen.                                                  Wanneer je de wiskunde er echter bijhaalt, dan zal je zien dat dit punt niet helemaal zuiver is. De logica achter deze claim klopt niet omdat er ook meerdere kaarten gedeeld worden wanneer er meerdere spelers in het spel zijn. Per ronde is de kans op bijvoorbeeld een aas daardoor veel hoger, wat de kans op een aas per hoofd weer compenseert. Wanneer je met z’n tweeën speelt zal je veel minder vaak een aas voorbij zien komen in het spel dan wanneer je met meerdere mensen speelt. Uiteindelijk blijven de winstkansen hierdoor gelijk.

Zoals je kunt lezen zijn er allerlei vermeende factoren die invloed zouden hebben op de winstkansen bij blackjack. De ene keer wordt er verondersteld dat een speler magische krachten heeft die de structuur van een deck door de war schoppen, en de andere keer dat het aantal spelers invloed heeft op de winstkansen. Wanneer hier zuivere statistiek en menselijke psychologie bij wordt betrokken wordt het echter al snel duidelijk wat de werkelijke winstkansen zijn voor elk scenario, en wat de redenen zijn waarom mensen er toch anders over denken. De duidelijke eindconclusie is dus dat andere spelers – of het aantal spelers – geen invloed hebben op jou mogelijke winst, tenzij het komt door indirecte factoren als het verstoren van de concentratie of het opwekken van woede. Laat je dus niet gek maken en blijf sterk in je eigen spel!